Om het schaatsplezier op de baan te optimaliseren terwijl ook de veiligheid van alle schaatsers gewaarborgd blijft, is het van belang de volgende ijsregels in acht te nemen voordat je het ijs opgaat:

 • Het betreden van de ijsbaan is op eigen risico
 • Géén toegang met noren en/of klapschaatsen
 • Het dragen van handschoenen is verplicht
 • Instructies van het baanpersoneel en/of instructeurs dienen altijd te worden opgevolgd
 • Je mag niet met schoenen en/of schaatsbeschermers het ijs op
 • Je mag geen vernielingen aanrichten aan de ijsbaan en overige faciliteiten op het evenemententerrein
 • Je hebt alleen toegang tot de ijsbaan met een geldig entreebewijs
 • Er mag op het ijs niet worden gegeten, gedronken en/of gerookt
 • Niet springen op de baan
 • Je mag niet op de boarding klimmen of zitten
 • Gebruik van sleetjes en andere attributen op de ijsbaan is niet toegestaan
 • Geen rommel, kleding en/of schaatsbeschermers op het ijs achterlaten
 • Schaatshuur is voor eigen rekening en risico. Bij het niet retourneren van de huurschaatsen zijn wij genoodzaakt om € 30,- in rekening te brengen.

 

Wie zich niet aan de regels houdt, wordt daarop aangesproken. De bestuursleden van de Stichting mogen te allen tijde eenieder die de regels overschrijdt de toegang tot het evenemententerrein ontzeggen.

Verder een aantal algemene regels, die gelden voor het gehele evenemententerrein:

 • Toegang tot het Winter Village Baarn evenemententerrein is geheel op eigen risico
 • Stichting Winter Village Baarn is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte en/of vermiste eigendommen
 • Houd rekening met elkaar en met de omwonenden
 • Houd het schaatsterras schoon; afval in de daarvoor bestemde afvalbakken!
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties te nuttigen
 • In de Horeca zullen geen alcoholhoudende dranken worden geschonken aan personen jonger dan 18 jaar
 • Schade aan de materialen van Stichting Winter Village Baarn en/of Ice World zoals aan boarding, schaatsen, tenten, decoratie etc. zullen worden verhaald op de veroorzaker
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om indien de situatie er om vraagt anders te besluiten dan in dit reglement is weergegeven.